Авторска оригинална картина - маслена живопис

Пейзаж № 385 L

Пейзаж   “Зимен романс”

Широчина – 60 см.
Височина – 50 см.
Картина от самостоятелен пленер с. Каменица – Софийско – 2022 година

Маслени бои – платно – Нова !
Рамка-Не
Разгледайте още налични картини на пейзажи!